باکس خبرنامه SMS
شماره همراه خود را وارد کنید تا از آخرین خبرهای سایت واحه از طریق SMS مطلع شوید .

باکس خبرنامه ایمیل
نقشه گوگل
سرویس آب و هوا
اشکال در دریافت اطلاعات

مهرداد هوایی : سرمایه گذار حمایت می خواهد نه فرش قرمز

" نهادها و سازمان های دولتی باید از سرمایه گذاران حمایت کنند تا بتوان از این طریق جذب سرمایه گذار کرد؛ این به نفع خود بخش های دولتی است. سازمان گردشگری باید یک حاشیه انبساط خاطر و امنیت برای اشخاص و گروه های سرمایه گذار مشخص کند تا فردی در کنار آنها به شکل غیرقانونی فعالیت نکند؛ سرمایه گذار اگر قرار باشد در کشور خود فعالیت کند نیاز به فرش قرمز ندارد." این سخنان، واکنشی بود به اعلام فعالیت های غیرقانونی برخی نهادها در کویر مرکزی ایران.
اخبار تکمیلی را از http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=2630,1 بخوانید .


تصاویر در یک نگاه

سخنرانی

جناب آقای مهندس هوایی مدیر عامل سایت تفریحی واحه

سخنرانی

جناب آقای دکتر مصلحی ریاست محترم سازمان نیراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

سخنرانی

جناب حاج آقا صادق زاده امام جمعه محترم شهر ورزنه

سخنرانی

جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم عمرانی استاندار اصفهان

جناب آقای امین صادقی

سایت تفریحی واحه

شریتخانه

سایت تفریحی واحه

شربتخانه

سایت تفریحی واحه

رستوران

سایت تفریحی واحه

رستوران

سایت تفریحی واحه

محوطه

سایت تفریحی واحه

شربتخانه

سایت تفریحی واحه

رستوران

مهمانان ویژه

جناب آقای دکتر کامران نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای شفیعی عضو شورای شهر شهر ورزنه

مهمانان ویژه

جناب آقای دکتر شریعتی معاون شورای شهر اصفهان

مهمانان ویژه

جناب آقای مهندس حسام نژاد معاون محترم مالی شهرداری اصفهان

مهمانان ویژه

جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم عمرانی استانداراصفهان

1397 مهر
يكشنبه
29