باکس خبرنامه SMS
شماره همراه خود را وارد کنید تا از آخرین خبرهای سایت واحه از طریق SMS مطلع شوید .

باکس خبرنامه ایمیل
نقشه گوگل
سرویس آب و هوا
اشکال در دریافت اطلاعات

گالری تصاویر

رستوران شربت آب لیمو مسافرین شربت خانه سنتی شترسواری بوفه آزاد ناهار 4 بوفه آزاد ناهار 3 بوفه آزاد ناهار 2 بوفه آزاد ناهار 1 صفحه اصلی شربتخانه شربتخانه شربتخانه شربتخانه شربتخانه شربتخانه شب کویر شب کویر شب کویر مهمانان ویژه مهمانان ویژه مهمانان ویژه مهمانان ویژه سایت تفریحی واحه سایت تفریحی واحه سایت تفریحی واحه سایت تفریحی واحه سایت تفریحی واحه سایت تفریحی واحه سایت تفریحی واحه join us gallery aviation agency adventure tour activities about us your plan ticket special tour shopping news 2 1 کویر کویر کویر کویر کویر کویر کویر کویر کویر کویر کویر کویر
تصاویر در یک نگاه

سخنرانی

جناب آقای مهندس هوایی مدیر عامل سایت تفریحی واحه

سخنرانی

جناب آقای دکتر مصلحی ریاست محترم سازمان نیراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

سخنرانی

جناب حاج آقا صادق زاده امام جمعه محترم شهر ورزنه

سخنرانی

جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم عمرانی استاندار اصفهان

جناب آقای امین صادقی

سایت تفریحی واحه

شریتخانه

سایت تفریحی واحه

شربتخانه

سایت تفریحی واحه

رستوران

سایت تفریحی واحه

رستوران

سایت تفریحی واحه

محوطه

سایت تفریحی واحه

شربتخانه

سایت تفریحی واحه

رستوران

مهمانان ویژه

جناب آقای دکتر کامران نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای شفیعی عضو شورای شهر شهر ورزنه

مهمانان ویژه

جناب آقای دکتر شریعتی معاون شورای شهر اصفهان

مهمانان ویژه

جناب آقای مهندس حسام نژاد معاون محترم مالی شهرداری اصفهان

مهمانان ویژه

جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم عمرانی استانداراصفهان

1397 مهر
يكشنبه
29